Միացման սխեմա

Ետընթացի համակարգի՝  մոնիտորի և տեսախցիկի միացման պարզ սխեմա